ShareDiMobiHub

Shared and Digital Mobility Hubs – ShareDiMobiHub

ShareDiMobiHub fremmer flermodal transport i byområder ved å øke bruken av hubber for delingsmobilitet. Målet er å endre transportvaner fra egen bil til delingsmobilitet. Dette er viktig på grunn av økende urban transportetterspørsel.

Tilnærmingen inkluderer tiltak som gir plass for delingsmobilitet, påvirkning, restriksjoner for privatbilbruk, integrasjon av kollektivtransport og «Mobility as a Service» (MaaS).

Konkrete planer inkluderer økning av delingsmobilitetshuber i Amsterdam og digital integrasjon med MaaS i flere byer. Pilotprosjekter inkluderer integrering av delingsmobilitet med kollektivtransport i Vestfold og Telemark-regionen, målrettet engasjement i Rotterdam og Leuven, samt testing av delingsmobilitet i Leuven. Rotterdam, provinsen Utrecht og Capital Region of Denmark vil utvikle oppskaleringstrategier basert på erfaringene fra pilotprosjektene. Leuven og VTFK vil fokusere på digitalisering og MaaS-integrasjon.

Internasjonalt samarbeid er nøkkelen, hvor erfarne partnere fra Nederland og Belgia vil veilede andre. 40 interessenter støttes for å sikre bred implementering, forbedre tilgjengeligheten til transportalternativer via en MaaS-app for innbyggere, pendlere og besøkende

Dokumenter

Norsk prosjekteier

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Kontakt

Prosjektperiode

20.09.2022 - 30.09.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 5 772 135 Kr NOK

Total: 5 277 385 € €

Andre partnere

Capital Region of Denmark, Promotion of Operation Links with Integrated Services aisbl (POLIS), City of Amsterdam, City of Leuven, University of Antwerp, Vervoerregio Transport Authority for the Amsterdam Region, Mpact, Autodelen.net, City of Rotterdam, Hamburg University of Applied Sciences, University of Applied Sciences Utrecht