Tema: 1.3 Digitalisering

ORMOBASS

ORMOBASS – Operational R-Mode Baltic Sea System to support resilient navigation Til enhver tid navigerer 1500 skip i Østersjøen og binder nabolandene sammen og til resten av verden. Sjøtrafikk har…

Open Risk II

Open Risk II – Tools for shared & dynamic maritime traffic risk picture of the Baltic Sea region Prosjektet vil gi myndighetene nye, praktiske og brukersentrerte risikostyringsverktøy til å forebygge…

BSG-Go!

BSG-Go! Scaling-up Baltic Sea Game support for a resilient game industry Den fornyede diskusjonen om sårbarhet refererer til kompleksiteten og de iboende svakhetene i sosioøkonomiske strukturer, hvis negative effekter ble…

BalMarGrav

BalMarGrav – Homogenized marine gravity maps of southern and eastern Baltic Sea for modern 3D applications in marine geodesy, geology and navigation Prosjektet har som mål å øke potensialet til…

Grønn Industrivekst

Grønn Industrivekst er et prosjekt som gjennomføres på tvers av grensen mellom Sverige og Norge og retter seg mot små og mellomstore produksjonsbedrifter i Värmland og Kongsvingerregionen. Prosjektets hovedområder er…

Distance LAB utvikler verktøy som gjør hjemmekontor mer lønnsomt og effektivt

Vi lever i en tid hvor hjemmekontor og annet fjernarbeid er en avgjørende del av våre profesjonelle liv. I prosjektet Distance LAB fordyper en gruppe eksperter seg i de utfordringene dette medfører med støtte fra Interreg Østersjøprogrammet. De har som mål å utstyre små og mellomstore bedrifter, næringslivsorganisasjoner og høyere utdanningsinstitusjoner med interkulturelle ferdigheter. Dette skal i sin tur føre til at deres ansatte kan jobbe hjemmefra på en mest mulig effektiv måte. I neste steg skal Møre og Romsdal fylkeskommune teste ut verktøy blant flere regionale aktører.

Samarbeid mellom kultur og reiseliv

Opplevelsesnæring – Samarbeid mellom kultur og reiseliv Om prosjektet I dette prosjektet ønsker vi å føre disse næringene tettere sammen, gjennom aktiviteter, nettverk og kunnskapstiltak, og med dette øke attraktiviteten…

Cross Border Cyber Capacity

Prosjektet har tre fokusområder: Les mer: Styrker cyber- og samfunnssikkerhet i Innlandet og Värmland – Interreg.no

SITE

SITE – En smart, integrert og bærekraftig grenseregion En smart, integrert og bærekraftig grenseregion skal utvikle bærekraftige mobilitetsløsninger for innbyggere, besøkende og næringsliv i SITE-regionen. SITE-regionen består av Sälen, Idre,…

Hållbar Hälsa

Hållbar Hälsa – Forstå, imøtekomme og behandle stress og psykisk uhelse med støtte fra digital teknologi Prosjektet skal styrke innovasjons- og forskningsmiljøer ved å teste ut nye metoder og arbeidsmåter…

Side 1 av 2
12