BalMarGrav

BalMarGrav – Homogenized marine gravity maps of southern and eastern Baltic Sea for modern 3D applications in marine geodesy, geology and navigation

Prosjektet har som mål å øke potensialet til nasjonale sektororganisasjoner og Baltic Sea Hydrographic Commission (BSHC) for å løse sine oppgaver. BSHC gjennomfører for tiden et nytt og enhetlig høydereferansesystem for Østersjøregionen som er i samsvar med det europeiske høydesystemet EVRS. Det betyr at batymetriske målinger, sjøkart mv., som er nødvendige for sikker navigasjon, offshore infrastruktur og sjøtrafikkstyring, vil være basert på en såkalt geoidemodell. For å oppnå dette er det behov for detaljert kartlegging av gravitasjonsfeltet på tvers av landegrenser, onshore og offshore.

BalMarGrav vil bygge opp et transnasjonalt nettverk av relevante eksperter i regionen, lagre og reprosessere fragmenterte historiske data fra Sovjettiden og levere harmoniserte og validerte åpne dataprodukter til målgruppene.

Norsk prosjekteier

Assosiert partner: Statens Kartverk (Oslo)

Kontakt

Prosjektperiode

01.10.2022 - 30.09.2024

Budsjett

Total: 499.856 € €

Andre partnere

Federal Agency for Cartography and Geodesy, DE
Gdańsk University of Technology, PL
Maritime University of Szczecin, PL
National Land Survey of Finland, FI
Polish Geological Institute, PL
Riga Technical University, LV
Tallinn University of Technology, EE
Technical University of Denmark, DK
Vilnius Gediminas Technical University, LT