BSG-Go!

BSG-Go! Scaling-up Baltic Sea Game support for a resilient game industry

Den fornyede diskusjonen om sårbarhet refererer til kompleksiteten og de iboende svakhetene i sosioøkonomiske strukturer, hvis negative effekter ble forsterket under pandemien. Å bygge motstandskraft betyr både å forstå og lære av problemer, men også å styrke de delene som har vist seg motstandsdyktige. Spillindustrien er en perfekt modell som kan gi motstandskraft begge veier: den har vist seg å være motstandsdyktig i møte med en krise der mobiliteten var begrenset, med økte inntekter, men dens «svakhet» er at unge kreative talenter utfordres når kommunikasjon og mobilitet hindres.

Prosjektet vil se nærmere på hvordan kommunikasjonspraksis kan forbedres for å sikre en positiv innvirkning på forretningsaktiviteter og relasjoner, samt på forventningslæring. Hvordan kan unge talenter forstå styrken og mulighetene i deres kreative og teknologiske kompetanse til for eksempel å ta ansvar for SDG eller engasjere seg med andre næringer for å skape ny virksomhet?

Norsk prosjekteier

Assosierte partnere: VRINN og Hamar Game Collective

Kontakt

Prosjektperiode

15.01.2023 - 15.12.2025

Budsjett

Total: 3.701.452 € €

Andre partnere

HTW Berlin University of Applied Sciences, DE
medianet berlinbrandenburg e. V., DE
Dania Academy, DK
Metropolia University of Applied Sciences Oy, FI
Science City Skelleftea AB, SE
Stockholm Business Region AB SE
Tartu Science Park Foundation, EE
Public Institution Lithuanian Centre, LT
Vitruvio Foundation Fundacja, PL
Game Habitat Game Habitat, SE
Sankt Kors Fastighets AB, SE
The Royal Danish Academy, DK