Program: URBACT III

SUB>URBAN – Reinventing the fringe

Prosjektet «sub>urban. Reinventing the fringe» har som mål å motvirke spredt byutvikling (urban sprawl) gjennom transformasjon av komplekse områder som ble bygget gjennom tiårene etter 1945, i ytre deler av byene, til…