URBACT søker formidler i Norge

Gjennom URBACT-programmet arbeider interessenter fra hele Europa for å dele erfaringer og god praksis for å sette byer, byregioner og kommuner i stand til å møte urbane samfunnsutfordringer. Ved å utveksle og implemente politikk og strategier bidrar URBACT-nettverkene til en helhetlig og bærekraftig utvikling av Europas byer.

Men, som alltid: Det er ikke nok å gjøre en god jobb. Man må fortelle om det også. Derfor søker URBACTs styringskomité etter den eller de personene som kan fungere som nasjonalt URBACT-punkt (NUP) for Norge.

NUP har ansvar for å:

Kontraktens varighet er på 2+1+1 år.

Vil du fortelle om de fantastiske mulighetene i det alleuropeiske samarbeidet for Europas byregioner? Da skal du først og fremst merke deg søknadsfristen, som er satt til 12. september. Deretter besøker du URBACTs nettsider for mer informasjon om utlysningen.

Lykke til!