Tilbake

URBACT søker formidler i Norge

Er du vår nye URBACT-kontakt?

Gjennom URBACT-programmet arbeider interessenter fra hele Europa for å dele erfaringer og god praksis for å sette byer, byregioner og kommuner i stand til å møte urbane samfunnsutfordringer. Ved å utveksle og implemente politikk og strategier bidrar URBACT-nettverkene til en helhetlig og bærekraftig utvikling av Europas byer.

Men, som alltid: Det er ikke nok å gjøre en god jobb. Man må fortelle om det også. Derfor søker URBACTs styringskomité etter den eller de personene som kan fungere som nasjonalt URBACT-punkt (NUP) for Norge.

NUP har ansvar for å:

  • Kommunisere målsettinger, aktiviteter og resultater til lokale myndigheter, andre beslutningstakere og øvrige interessenter.
  • Sørge for å synliggjøre mulighetene knyttet til åpne utlysninger via nasjonale infodager, URBACTs nettsider, nyhetsbrev, sosiale media og andre kanaler.
  • Dele erfaringer og resultater fra program og nettverk til forvaltere og beslutningstakere på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, med særlig vekt på formidling til enkeltpersoner og organisasjoner på utsiden av «URBACT-sfæren».
  • Bidra til å styrke dialogen mellom lokale, regionale og nasjonale myndigheter for å støtte arbeidet med utforming og iverksetting av helhetlig og bærekraftig urban policy.
  • Lokal støtte og kontakt for URBACTs sekretariat, for eksempel ved avvikling av nasjonale arrangementer.

Kontraktens varighet er på 2+1+1 år.

Vil du fortelle om de fantastiske mulighetene i det alleuropeiske samarbeidet for Europas byregioner? Da skal du først og fremst merke deg søknadsfristen, som er satt til 12. september. Deretter besøker du URBACTs nettsider for mer informasjon om utlysningen.

Lykke til!

 

Tilbake