Få med deg siste nytt fra URBACT

Mer enn 400 byer, fordelt på 99 tematiske nettverk, søkte om finansiering i den første utlysningen i URBACT III i vår. Gjennomgangen av søknadene gir oss innsikt i hvilke spørsmål som står høyt på agendaen når det gjelder byutvikling i Europa, og det er nettopp denne innsikten som deles med leserne av URBACTs siste nyhetsbrev.

Preges av krisetider

I nyhetsbrevet fastslås det blant annet at mange europeiske byer fortsatt sliter med konsekvensene av den økonomiske krisen, noe de mange nettverkssøknadene som omfatter sosial inkludering, sysselsetting og arbeidsmarkedstiltak er et uttrykk for. Bildet blir enda klarere når man ser at to tredjedeler av forslagene ledes av portugisiske, italienske og greske byer.

Videre er det verdt å merke seg at nykommeren Kroatia, hvor myndighetene har lagt ned en betydelig innsats for å legge til rette for URBACT-samarbeid. Resultatet er enestående: Kroatiske byer tar et stort sprang inn i URBACT med 19 byer som deltar i 40 nettverkssøknader.

Lederskap og folkets makt

I nyhetsbrevet kan du også lese betraktninger om lederskap og folkemakt. Med utgangspunkt i Hellas kan vi se hvordan økonomisk turbulens fremskynder utviklingen av folkemakt og lederskapsmetoder i det 21. århundre.

Du kan lese hele nyhetsbrevet ved å klikke her.