SUB>URBAN – Reinventing the fringe

Prosjektet «sub>urban. Reinventing the fringe» har som mål å motvirke spredt byutvikling (urban sprawl) gjennom transformasjon av komplekse områder som ble bygget gjennom tiårene etter 1945, i ytre deler av byene, til å bli mer attraktive steder for dagens og framtidige beboere. Gjennom læring og forsøk på fleksible- og gjennomføringsorienterte tilnærminger, vil partnerne utvikle nye planmetoder for å nå målene.

Byråden for byutvikling i Oslo vektlegger dette internasjonale samarbeidet, hvor fem pilotprosjekter fra det pågående planarbeidet om Hovinbyen er tatt inn. Case-områdene i Oslo sammenholdes med tilsvarende prosjekter i de andre byene. De andre prosjektdeltakerne vil komme med nye ideer og innspill, og et lokalt nettverk i Oslo etableres for oppfølging lokalt. Prosjektets fokus på utvikling og fortetting av byens etterkrigsområder er viktig for Oslo, og Oslo vil undersøke en innovativ blanding av funksjoner, med spesiell fokus på at noe skal være boliger.

Norsk prosjekteier

Oslo kommune

Kontakt

  • Peter Austin

    Oslo kommune, byrådsavdeling for byutvikling

    23461613

    45263688

    Send e-post

Prosjektperiode

01.04.2015 - 31.05.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 34 930 €

Total: 708 275 €

Andre partnere

Casoria, Italia
Solin, Ungarn
Baia Mare, Romania
Brno, Tsjekkia
Barcelona, Spania
Dusseldorf, Tyskland
Wien, Østerrike