Gen-Y City!: Developing, Attracting & Retaining Gen-Y “Creative- Tech” Talent

Mange byer har utfordringer med å tiltrekke seg talent og kompetent arbeidskraft. Manglende muligheter til utdannelse, karriereveier, aktivitetstilbud samt vitale og engasjerende bysentrum kan være noen av årsakene til utfordringene med å tiltrekke og beholde arbeidskraft.

Gen-Y City! omhandler generasjon Y som er på vei ut i arbeidslivet. Denne generasjonen er vokst opp i en verden uten landegrenser og hvor teknologi er et naturlig verktøy både hjemme og på arbeidet. På den måten kan de arbeide når og hvor de vil, og de er mer mobile enn tidligere generasjoner. Partnerne i prosjektet skal utarbeide aktiviteter og løsninger for å gjøre byene mer attraktive for denne generasjonen. Prosjektet skal skape nettverk i byene som kobler unge gründere, offentlig sektor og innbyggerne, samt knytte disse nettverkene opp mot andre byer i Europa. På den måten kan byene utveksle kunnskap, inspirere hverandre og utveksle beste praksis. Byene som lykkes med å utvikle, tiltrekke og beholde de beste talentene vil bli mer suksessrike.

Norsk prosjekteier

Kristiansand kommune

Kontakt

  • Tina Abrahamsen

    Kristiansand kommune

    90 95 43 04

    Send e-post

Prosjektperiode

15.09.2015 - 03.05.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 28 000 EUR

Total: 747 590 €

Andre partnere

Bologna (Italia), Genoa (Italia), Sabadell (Spania), Granada (Spania), Coimbra (Spania), Nantes (Frankrike), Wolwerhampton (Storbritannia), Kristiansand (Norge), Klaipėda (Litauen), Daugavpils (Latvia), Torun (Polen)