Ny URBACT-utlysning gjør teorien om til god praksis

Med URBACT III videreføres det alleuropeiske samarbeidet for byutvikling på tvers av landegrensene i Europa. Programmets første utlysning av støtte til urbane aktører resulterte i 21 såkalte «action planning networks».

Fram til 22. juni 2016 kan byer i EUs 28 medlemsstater, samt Sveits og Norge, søke om støtte til etableringen av inntil 15 «implementation networks» – gjennomføringsnettverk. Med de nye gjennomføringsnettverkene inviteres byer til å arbeide sammen for å finne konkrete løsninger på utfordringene de står overfor.

Klikk her for å lese mer om utlysningen.

URBACT-programmet markerer utlysningen med å invitere til informasjonsseminar i Brussel 23. mars.

I løpet av seminaret får du relevant og nyttig informasjon om den første utlysningen av implementeringsnettverk i URBACT-programmet. Under arrangementet får du anledning til å treffe URBACT-sekretariatet, og det legges også opp til fruktbare møter med mennesker som arbeider med bærekraftig utvikling av Europas byer.

Program for seminaret finner du her.

Om URBACT:
URBACT III er et program for erfaringsutveksling og gjensidig læring som bidrar til bærekraftig byutvikling i Europa. Programgeografien omfatter byområder i alle EUs medlemsland samt Norge og Sveits. URBACT III setter byer, byregioner og kommuner i stand til å løse ulike urbane samfunnsutfordringer gjennom å:

Alle prosjektdeltakere oppretter lokale interessentgrupper som utvikler en lokal handlingsplan. Det er ingen minstekrav til størrelse på byene som deltar i prosjektene.