Program: Sverige-Norge

Vältel 2.0

Prosjektet er en videreføring av Interreg Sverige-Norge prosjektet Vältel, et prosjekt som har jobbet med å skape en testarena for velferdsteknologiske løsninger i helsesektoren. Vältel 2.0 skal videreføre arbeidet med…

FISK

I prosjektet FISK skal Rise Processum og RISE PFI bygge videre på resultatene fra det foregående Interreg-prosjektet Bioraff, et prosjekt som så på muligheten for utnyttelse av biomasse fra skogen…

Green Flyway

Prosjektet skal utvikle testarenaer for elfly, autonome luftfarts-løsninger som f.eks. droner, samt luftfartskontroll mellom luftfartskorridoren Åre-Östersund og Røros flyplass. Videre skal prosjektet utforske nye standardløsninger for oppladning, luftfartskontroll og eventuelt…

Kunstig intelligens som beslutningsstøtte

Prosjektet skal utvikle et beslutningsapparat for å gi pasienter på begge sider av grensen et likeverdig helse- og omsorgstilbud uansett kjønn, alder og etnisitet. Prosjektet ønsker å utvikle bedre helse…