Program: Interreg Sverige-Norge

– Med Interreg skaper vi mer sammen!

Med god drahjelp fra Interreg-samarbeidet har Kunnskapsbyen Lillestrøm blitt en norgesledende kunnskapsklynge innen fornybar energi og velferdsteknologi.

SITE3 – Bærekraftig verdensdestinasjon

SITE3- prosjektet er en videreføring av et langvarig samarbeid mellom norske og svenske aktører hvor målet er å løfte fram SITE-regionen (Sälen, Idre, Trysil og Engerdal) som en attraktivt og…

KLIPP – Klimasmart Protein-Produksjon

Prosjektets overordnede mål er å utvikle bedre forutsetninger for storskala produksjon av insekter som mat til det europeiske markedet. Verden har et stort behov for proteiner samtidig som at klimagassutslippene…

RIS – Rural Innovation Stimulation

Prosjektets formål er å styrke konkurransekraften til oppstartsbedrifter utenfor storbyene. RIS skal utvikle en tilpasset investeringsmodell for bedrifter i en tidlig fase. Prosjektet ønsker også å utvikle en modell som…

Vältel 2.0

Prosjektet er en videreføring av Interreg Sverige-Norge prosjektet Vältel, et prosjekt som har jobbet med å skape en testarena for velferdsteknologiske løsninger i helsesektoren. Vältel 2.0 skal videreføre arbeidet med…

FISK

I prosjektet FISK skal Rise Processum og RISE PFI bygge videre på resultatene fra det foregående Interreg-prosjektet Bioraff, et prosjekt som så på muligheten for utnyttelse av biomasse fra skogen…

Green Flyway

Prosjektet skal utvikle testarenaer for elfly, autonome luftfarts-løsninger som f.eks. droner, samt luftfartskontroll mellom luftfartskorridoren Åre-Östersund og Røros flyplass. Videre skal prosjektet utforske nye standardløsninger for oppladning, luftfartskontroll og eventuelt…

Kunstig intelligens som beslutningsstøtte

Prosjektet skal utvikle et beslutningsapparat for å gi pasienter på begge sider av grensen et likeverdig helse- og omsorgstilbud uansett kjønn, alder og etnisitet. Prosjektet ønsker å utvikle bedre helse…