Interreg Sverige-Norge åpner for løpende søknader

Dette er en løpende utlysning. Det vil si at innkommende søknader behandles fortløpende av overvåkningskomiteen.

Utlysningen gjelder både for forstudier og hovedprosjekter.

Programmet kommer til å gjennomgå søknader kontinuerlig og vurdere hver enkelt ut fra søknadskriteriene. Akkurat som ved tidligere utlysninger kan prosjektene bli kontaktet for å tydeliggjøre og/eller komplettere med ytterligere informasjon.

Interreg Sverige-Norge anbefaler på det sterkeste at prosjekter som planlegger å sende inn søknad tar kontakt med sekretariatet eller programmets nasjonale kontaktpunkt.

Tilgjengelig støtte per mars 2020 for norske samarbeidsaktører i Interreg Sverige-Norge:

• Nordens grønne belte: Ca. 2,4 millioner NOK
• Indre Skandinavia: Ca. 1 million NOK
• Grenseløst samarbeid: Ca. 553 400 NOK

Eventuelle endringer i tilgjengelig støtte
Det er flere faktorer som avgjør hvor mye midler som faktisk ligger i potten til enhver tid. Eksempelvis om ikke alle prosjekter i utlysning 11. (den pågående utlysningen) godkjennes innenfor et bestemt innsatsområde, kan det bidra til at potten øker i et annet innsatsområde.

Om flere prosjekter avsluttes innenfor programperioden kan det også bidra til å øke potten. Eksempelvis om et prosjekt under innsatsområdet Innovative miljøer avsluttes uten at hele budsjettet brukes opp, tilfaller de resterende midlene innsatsområdet.

Informasjon om hvor mye midler som faktisk ligger i potten til enhver tid annonseres på Interreg Sverige-Norges hjemmeside.

Andre finansieringsmidler enn IR-midler
Om samtlige prosjekter i utlysning 11. godkjennes vil det være begrenset med norske IR-midler, som er statlige Interreg-midler øremerket for norsk deltagelse.

Det er ikke et krav om at norsk prosjektdeltagelse må finansieres av IR-midler. Programmet godkjenner også prosjekter som helt eller delvis finansieres av andre støtteordninger.

Dette kan for eksempel være:

• Kontantfinansiering
• Fylkeskommunale midler
• Kommunale midler
• Andre statlige støtteordninger

Programmet likebehandler alle søknader uavhengig om den norske prosjektdeltagelsen finansieres med IR-midler eller ikke.

For norske prosjektdeltagere sendes søknaden inn via regionalforvaltning.no.

Prosjektet eller forstudiet kan pågå fram til 30. september 2022. Startdatoen for et prosjekt kan tidligst være på tidspunktet man sender inn søknad. Forstudier kan pågå i maks 12 måneder.

Les mer om utlysningen HER.