Program: Sverige-Norge

BIstand til nordiske bier

Biene utfører viktige tjenester for økosystemet, først og fremst ved pollinering av ville vekster og nyttevekster. Det er stor sannsynlighet for at ulike nordiske bieraser og underarter tambier har tilpasset…

SAMHELL

Prosjektet skal teste ut ny teknologi og metoder for bevaring av helleristninger.

svensk-norsk handlingsplan for sötvattenskräftor

Prosjektet skal forbedre forholdene og redusere de lokale truslene mot elvekrepsen, samt bekjempe krepsearten signalkreps og krepsepest. Gjennom innsatsen i prosjektet, bla. gjennom en grenseoverskridende handlingsplan

Vital

Prosjektet skal utvikle helseteknologi med fokus på sikring av fall og hørselsproblemer.

Tidlig innsats

Prosjektet skal teste effekter av et digitalt selvhjelpsprogram for unge med psykiske helseplager. Prosjektet sikter på en felles norsk-svensk lansering av teknologien, samt videre samarbeid om FoU-aktiviteter og forretningsutvikling.

AI som beslutningsstøtte

Prosjektet skal skape et beslutningssystem for sykepleiere, i første omgang akuttsykepleiere, basert på kunstig intelligen (AI – Artificial Intelligence). Gjennom prosjektet skal man bygge opp en klinisk testlabb, der selskap…

Møteplass Fredsplassen Morokulien

Som følge av tidens tann gjennom 100 år trenger det unike fredsmonumentet på Morokulien trenger sårt restaurering. Gjennom prosjektet får svenske og norske elever i gymnas/videregående skoler, innenfor byggfag i…

BioSirk – Sirkulær økonomi

BioSirk er et grenseoverskridende prosjekt om foredling av trevarer, som en ressurs for regional bioøkonomi. Kunnskapsspredning innenfor de deltagende regionene skal generere ideer som igjen kan bli til nye produkter,…

FAM – Få alle med

Skoleelever som hopper av skolegangen er et stort samfunnsproblem. I dette prosjektet skal Innovatum og Inspira, sammen med samarbeidspartnere i Fyrbodal og Østfold forsøke å kartlegge årsakene til dette. Basert…

Side 5 av 77
1...456...77