Green Flyway

Prosjektet skal utvikle testarenaer for elfly, autonome luftfarts-løsninger som f.eks. droner, samt luftfartskontroll mellom luftfartskorridoren Åre-Östersund og Røros flyplass.

Videre skal prosjektet utforske nye standardløsninger for oppladning, luftfartskontroll og eventuelt annen teknologi for uttesting på testarenaen.

Prosjektet ønsker også å lage en plan for hvordan elfly-virksomheten kan samordnes med ordinær flyvirksomhet.

Prosjekteiere for Flyway-prosjektet er Östersund kommune og Røros kommune. Det totale budsjettet er på 2 015 306 euro, hvorav 665 278 euro kommer fra EU-støtte, mens 32 125 euro kommer fra norske IR-midler.

Norsk prosjekteier

Røros kommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2020 - 31.10.2022

Budsjett

Norsk bidrag: 32 125 Eur

Total: 2 015 306 €