Vältel 2.0

Prosjektet er en videreføring av Interreg Sverige-Norge prosjektet Vältel, et prosjekt som har jobbet med å skape en testarena for velferdsteknologiske løsninger i helsesektoren. Vältel 2.0 skal videreføre arbeidet med å implementere resultatene fra det tidligere prosjektet.

Prosjekteierne Östersund kommune og Helse Nord-Trøndelag skal jobbe sammen for å videreutvikle testarenaen og samtidig øke kompetansen hos de deltagende organisasjonene innenfor digitalisering og innovasjon.

Norsk prosjekteier

Helse Nord-Trøndelag

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2020 - 31.10.2022

Budsjett

Norsk bidrag: 394 188 Eur

Total: 1 971 463 €