FISK

I prosjektet FISK skal Rise Processum og RISE PFI bygge videre på resultatene fra det foregående Interreg-prosjektet Bioraff, et prosjekt som så på muligheten for utnyttelse av biomasse fra skogen til fiskefôr.

Prosjektet skal videreføre testingen av restmaterialer fra skognæringen, såkalt GROT (grener og topper), samt surlut som råvare til fiskeforedling. Prosjekteierne skal utvikle en mer bærekraftig produksjon av fiskefôr, samt næringskjedene for fiskefôrproduksjon.

Øvrige partnere i samarbeidet er Region Västernorrland, Trøndelag fylkeskommune, Synergifabrikken, Sveaskog, Norrskog, Arena skog og Domsjö fabrikker.

Det totale budsjettet ligger på 938 441 euro, hvorav 341 029 euro er ERDF-midler, og 125 000 euro er norsker IR-midler.

Norsk prosjekteier

RISE PFI

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2020 - 31.10.2022

Budsjett

Norsk bidrag: 125 000 Eur

Total: 938 441 €

Andre partnere

Region Västernorrland

Trøndelag fylkeskommune

Synergifabrikken

Sveaskog

Norrskog

Arena skog

Domsjö fabrikker