RIS – Rural Innovation Stimulation

Prosjektets formål er å styrke konkurransekraften til oppstartsbedrifter utenfor storbyene.

RIS skal utvikle en tilpasset investeringsmodell for bedrifter i en tidlig fase. Prosjektet ønsker også å utvikle en modell som bidrar til å involvere etablerte og mellomstore bedrifter mer aktivt i oppstartsbedriftene. Målet er å skape et gjensidig og nyttig samarbeid for begge parter.

Prosjekteiere er Innovatum og Blender Collective. RIS-prosjektet er en videreføring av Interreg-prosjektet Starcap.

Norsk prosjekteier

Blender Collective

Prosjektperiode

01.01.2020 - 31.10.2022

Budsjett

Norsk bidrag: 125 000 Euro

Total: 1 399 500 €

Andre partnere

Innovatum