Kunstig intelligens som beslutningsstøtte

Prosjektet skal utvikle et beslutningsapparat for å gi pasienter på begge sider av grensen et likeverdig helse- og omsorgstilbud uansett kjønn, alder og etnisitet. Prosjektet ønsker å utvikle bedre helse og livskvalitet for brukerne ved å utvikle et system som baserer seg på kunstig intelligens, og som har tilgang til store mengder pasientdata. Kunstig intelligens i denne sammenhengen betyr et datasystem som kan ta, eller foreslå beslutninger ved å analysere pasientdataen.

Prosjektet vil overholde gjeldende personvernforordninger (GDPR) i forhold til innsamlingen og behandlingen av pasientdata.

 

 

Norsk prosjekteier

Høyskolen i Østfold

Kontakt

Prosjektperiode

01.07.2020 - 30.06.2022

Budsjett

Norsk bidrag: 668 900 €

Total: 1 916 720 €

Andre partnere

Chalmers Tekniske høyskole

Østfold sykehus

Swedtraum Medfield Aweria AB

Lindholm Science Park AB

PICTA eSmart System AS

Halden amulansetjeneste

Ambulansetjenestene i Västra Götalandsregionen

Legevaktsentralene i Moss og Sarpsborg