Det nye Interreg Østersjøprogrammet lansert: 250 millioner euro skal deles ut til samarbeidsprosjekter

På det årlige forumet for Østersjøstrategien 28. september lanserte deltakerlandene det nye Interreg Østersjøprogrammet for de neste sju årene. Frem mot 2027 inviteres offentlig sektor, bedrifter, organisasjoner og universiteter til å samarbeide om innovasjon, å ta sjøen på alvor, og om å bevege seg i en klimanøytral retning.

Arrangementet, som fant sted på nettet og ble moderert av Østersjøprogrammets direktør Ronald Lieske, samlet rundt 800 potensielle søkere og eksisterende partnere fra alle deltakerland. I løpet av de neste sju årene skal 250 millioner euro deles ut til ulike prosjekter gjennom Østersjøsamarbeidet. De som er interesserte i mer informasjon kan se hele arrangementet i opptak HER.

Deltakerne i den neste fasen av Østersjøprogrammet er elleve land rundt Østersjøen: Danmark, Estland, Finland, Hviterussland, Latvia, Litauen, Norge, Polen, Russland, Sverige og Tyskland.

Tre hovedfokus

Under arrangementet presenterte bidragsytere de tre hovedfokusområdene for de neste sju årene. På arbeidsspråket er disse områdene: 1) Innovative societies, 2) Water-smart societies og 3) Climate neutral societies.

Der det første området, innovative societies, tar sikte på å støtte byggingen av rettferdige, innovative og robuste økonomier på tvers av regionen, skal fokusområde nummer to, water-smart societies, invitere til samarbeid for bærekraftig vannforvaltning av Østersjøen og i elver og innsjøer i regionen samt oppbygging av den blå økonomien. Den blå økonomien innebærer bærekraftig bruk av havets ressurser på en måte som også bidrar til økonomisk vekst, øker levestandarden, og skaper arbeidsplasser. Det tredje fokusområdet, «climate neutral societies», skal bla. støtte overgangen til en sirkulærøkonomi som gjenbruker ressurser og bidra til grønn og smart mobilitet.

Norges bidrag

Under fremleggelsen av det andre fokusområdet ble det avholdt en paneldebatt hvor Norges rolle i Østersjøsamarbeidet ble drøftet av Ann Irene Sæternes, fagsjef for Europa i Østlandssamarbeidet og Norges regionale representant i Østersjøprogrammet sin programkomité. Samtalen tok særlig for seg hvorfor bærekraftig vannforvaltning og en blå økonomi er viktige for Norge.

– Løsningene for bærekraftig vannforvaltning som utvikles gjennom Østersjøprogrammet er ikke bare relevante for Østersjøen, men for hele den norske kysten. Norge er aktiv innen ren skipsfart og rene havner, og det er viktig å finne løsninger som både tar vare på verdiskapningen fra skipstransport, men som også holder havet, fjordene og havnene våre rene, sa Sæternes.

I sitt innlegg var Sæternes klar på at Interreg Østersjøprogrammet i tiden fremover vil dra nytte av, i enda større grad, å trekke med partnere fra regioner, kommuner og privat sektor, ettersom de best forstår brukerperspektivet på bakkenivå.

Søknadsvinduet åpner snart

Norske offentlige aktører, bedrifter, organisasjoner og forskere som har gode og relevante prosjekter og er interesserte i å ta del i Østersjøsamarbeidet kan søke om støtte fra tidlig i 2022. En pre-lansering vil komme i løpet av november 2021 og prosjektaktører vil kunne få veiledning i sitt arbeid med en søknad.

HER kan søkere høre mer om aktuelle problemstillinger man kan bidra til, og mulige prosjektpartnere vil sakte, men sikkert dukke opp på en ny «matchmaker»-plattform. Håpefulle søkere kan holde seg oppdatert om prosessen på Østersjøprogrammets nettside.