Informasjon fra Kommunal- og distriktsdepartementet

Russlands deltakelse suspendert

Kommisjonen har informert programsekretariatene i Interreg at, som følge av Russlands invasjon av Ukraina, er Russlands deltakelse i programmene suspendert.

Dette betyr at Norges samarbeid med Russland i Interreg-programmene Kolarctic og Østersjøprogrammet er frosset. Spørsmålet om russisk deltakelse i programmet Nordlig Periferi og Arktis er stilt i ro.

Samarbeid stanses inntil videre

Nordisk ministerråd har gjennom år opprettholde en kontakt til Russland der andre er blitt utestengt. Programmene har fokusert på folk-til-folk-samarbeid og har vært verdifull støtte for det russiske sivilsamfunnet. Nordisk ministerråd har  besluttet å umiddelbart stille i bero alt samarbeid med Russland og Hviterussland. Dette innebærer at programmer, prosjekter og aktiviteter i Russland og Hviterussland stanses inntil videre.