Seks år siden Parisavtalen: Hva gjør Østersjøstrategien for å redusere klimagassutslipp og bedre miljøet?

For seks år siden ble Parisavtalen signert, en juridisk forpliktende og internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene. Vi har tatt et dykk i Østersjøstrategiens bidrag i kampen mot blant annet klimagassutslipp.

Pålitelige energimarkeder, rent vann og sikker sjøfart: I Østersjøstrategien ligger det konkrete mål som alle bidrar til at medlemslandene kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til Parisavtalen. Men hvordan ser dette egentlig ut i praksis? Her er et knippe prosjekter som alle bidrar positivt på hver sin måte gjennom kortreist mat, energieffektiviserende investeringer, grønnere shipping og redusering av mikroplast i havet.

Baltic Sea Food-intiativet: Distribusjonsnettverk for lokalmat

Lokale matprodusenter og bønder i landene rundt Østersjøen er hovedsakelig små familiebedrifter, som tradisjonelt har solgt matvarene sine ansikt til ansikt til kjøpere. For å forsterke matnettverket mellom disse ble Baltic Sea Food-initiativet (en del av Østersjø-programmet) etablert i oktober 2017. Initiativet har som mål å bistå bønder og matprodusenter med å opprette distribusjonsnettverk, og omfatter i dag fjorten partnere i de ti landene rundt Østersjøen. Les mer om Baltic Sea Food-initiativet i denne artikkelen.

Energieffektivisering av europeiske bygg

Visste du at bygg står for hele 40 prosent av energiforbruket og 36 prosent av CO2-utslippene i EU? Med støtte fra Interreg Østersjøprogrammet har ti partnere fra syv land siden 2017 gjennomført et prosjekt som skal gjøre det lettere for offentlige byggeiere og -forvaltere å gjennomføre energieffektive investeringer. Les mer om EFFECT4Buildings (E4B)-prosjektet her.

Bedre luftkvalitet i Østersjøregionen

I dag står shipping for mellom 13 og 14 prosent av transportutslippene i Europa. Transport, og spesielt shipping, har dermed stor betydning for både helse og miljø. På sikt kan nye energikilder for sjøtransport, slik som batteri og hydrogen, skape en grønnere industri. Informasjonsformidlingsprosjekt CSHIPP (Clean Shipping Project Platform) formidler den viktige rollen reduksjoner i utslipp fra shipping spiller for å skape bedre luftkvalitet i Østersjøregionen. Her kan du lese mer om CSHIPP.

Visste du at Østersjøstrategien også har iverksatt klimaprosjekter som har mottatt priser i EU? Meteorologisk Institutt har vært med i et forskningssamarbeid som har dokumentert viktige forbedringer av miljø- og helseeffekter som følge av reduserte utslipp fra skipsfarten i Østersjøen. Les mer om Envisum-prosjektet her.

Stopper mikroplast før det når våre hav

FanpLESStic Sea-prosjektet, finansiert med støtte fra Interreg Østersjøprogrammet, har satt seg fore å stoppe mikroplast på land, før det ender i havet. De estimerer at opptil 15 prosent av gummigranulatet fra fotballbaner blir med spillerne hjem i klær og sko, og resten slippes ut gjennom overvann på banen som følge av regn og snømåking på vinteren.

– Til og med fra en bane som ligger 20 kilometer inne i landet kan mikroplast ende opp i havet via en elv. Bedre drenering og avløpsbehandling er viktig for å minske problemet på allerede eksisterende fotballbaner med gummigranulat, sier Joan Fabres, Norges representant i prosjektet. Les mer om FanpLESStic Sea-prosjektet her.