Program: Øresund-Kattegat-Skagerrak

Sluttkonferanse for 8-millionerbyen

Målet med prosjektet The Scandinavian 8 Million City er å skape en felles skandinavisk arbeidsmarkedsregion ved å bygge en moderne jernbane både for passasjerer og gods. 9. april er det sluttkonferanse i Stockholm.

Interreg-arbeidet bidro til pris

Kristiansand kommune var en av deltakerne i Interreg-prosjetet SMS. Et synlig resultat av prosjektet var at kommunen mottok prisen Nordic Green Space Award for Strandpromenaden i sentrum av byen.

Verdens lengste uformelle konsert

Kunstverk «A Distant Sound» har åpningsseremoni i Grimeton utenfor Falkenberg i Halland 24. mai og kringkastes på 14 forskjellige steder i Øresund-Kattegat-Skagerak-regionen. Herfra vil Susan Philipsz sende sitt lydkunstverk ut over havet. Kunstverket inngår i prosjektet In Site.

Siste IV-prosjekt finansiert

Det er ikke lenger mulig å søke prosjektmidler fra Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS). Neste utlysning vil skje høsten 2014.

Etterlyser bedre måleutstyr

Interreg-programmer og regioner som samarbeider på tvers av landegrensene, savner oppdatert og harmonisert statistikk til målretting og måling av samarbeidet. ESPON tar mål av seg til å møte etterlysningen, og tar gjerne imot konkrete bestillinger.

Ivret for Åttemillionerbyen

Fylkesordfører Anette Solli i Akershus var nylig i Europaparlamentet for å fortelle om behovet for bedre og raskere togforbindelser i «Åttemillionerbyen» Oslo-Gøteborg-København.

Bedrifter kan bli Interreg-partnere

For første gang får bedrifter bli med i Interreg-prosjekter som ordinære partnere. Det framgår av forslaget til nytt Interreg-program for Øresund-Kattegat-Skagerrak-området.

Nyhetsbrev fra Telemark

Telemark fylkeskommunes internasjonale nyhetsbrev for 2013 foreligger nå på engelsk. Blant temaene som tas opp er interregprosjektene KASK, Stratmos og Hav møter land.

Side 24 av 24
1...2021222324