Program: Øresund-Kattegat-Skagerrak

Felles radarsystem bedrer sikkerheten

Et felles høyfrekvent radarsystem vil bedre sikkerheten til sjøs og redusere risikoen for alvorlige hendelser. Partnere i Norge, Sverige og Danmark samarbeider om en såkalt HF-radar for Kattegat-Skagerrak.

Feirer 200 år med nordisk samarbeid

Norden kan i år se tilbake på 200 år med fredlig sameksistens og samarbeid. Det markeres med et fem dagers Møteplass Norden-arrangement i Kungälv 3.-7. juni 2014.

Lanserer jernbane i lufta

«The Missing Link» – en jernbane løftet over bakken på pilarer i stedet for en konvensjonell bane på bakken – er lansert som en løsning på strekningen Halden – Öxnered.

Sluttkonferanse for 8-millionerbyen

Målet med prosjektet The Scandinavian 8 Million City er å skape en felles skandinavisk arbeidsmarkedsregion ved å bygge en moderne jernbane både for passasjerer og gods. 9. april er det sluttkonferanse i Stockholm.

Interreg-arbeidet bidro til pris

Kristiansand kommune var en av deltakerne i Interreg-prosjetet SMS. Et synlig resultat av prosjektet var at kommunen mottok prisen Nordic Green Space Award for Strandpromenaden i sentrum av byen.

Verdens lengste uformelle konsert

Kunstverk «A Distant Sound» har åpningsseremoni i Grimeton utenfor Falkenberg i Halland 24. mai og kringkastes på 14 forskjellige steder i Øresund-Kattegat-Skagerak-regionen. Herfra vil Susan Philipsz sende sitt lydkunstverk ut over havet. Kunstverket inngår i prosjektet In Site.

Siste IV-prosjekt finansiert

Det er ikke lenger mulig å søke prosjektmidler fra Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS). Neste utlysning vil skje høsten 2014.

Etterlyser bedre måleutstyr

Interreg-programmer og regioner som samarbeider på tvers av landegrensene, savner oppdatert og harmonisert statistikk til målretting og måling av samarbeidet. ESPON tar mål av seg til å møte etterlysningen, og tar gjerne imot konkrete bestillinger.

Ivret for Åttemillionerbyen

Fylkesordfører Anette Solli i Akershus var nylig i Europaparlamentet for å fortelle om behovet for bedre og raskere togforbindelser i «Åttemillionerbyen» Oslo-Gøteborg-København.

Bedrifter kan bli Interreg-partnere

For første gang får bedrifter bli med i Interreg-prosjekter som ordinære partnere. Det framgår av forslaget til nytt Interreg-program for Øresund-Kattegat-Skagerrak-området.