Feirer 200 år med nordisk samarbeid

Møteplass Norden er en framoverrettet plattform for diskusjon om grenseoverskridende samarbeid. Arrangementet byr på en rekke seminarer og forelesninger, som blant annet retter seg mot nordiske beslutningstakere og aktører som arbeider med grenseoverskridende samarbeid.

Blant annet rettes det fokus på muligheter, resultater og forventinger til fellesprosjekter som delfinansieres av EU – herunder Interreg-prosjekter. Blant annet vil Interreg-programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen presentere resultater og gode eksempler på samarbeidsprosjekter. Samtidig vil Møteplass Norden kunne være en aktuell arena for å finne partnere for nye samarbeidsprosjekter.

Møteplass retter også blikket mot det norske Grunnlovsjubileet og Europas eldste grunnlov, og inviterer også til en rekke åpne kulturarrangmenter og festligheter.

Du finner mer informasjon og det omfattende programmet for hele Møteplass Norden på lenken til høyre for artikkelen.