Tilbake

Siste IV-prosjekt finansiert

Det er ikke lenger mulig å søke prosjektmidler fra Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS). Neste utlysning vil skje høsten 2014.

Forberedelsene for neste programperiode 2014-2020 og arbeidet med å få fram et nytt operativt program for Interreg V A Øresund-Kattegat-Skagerrak er i full gang.

Hvis man ønsker å starte et nytt prosjekt kan man undersøke mulighetene i neste programperiode, Interreg V.

Du finner mer om neste programperiode via lenke til høyre.

Tilbake