Innosleep

InnoSleep baserer seg på et dansk-svensk-norsk ØKS-innovasjonssamarbeid mellem pasienter, helsepersonell, forskere og virksomheder omkring utvikling, utprøvning og implementering av nye teknologier til mer individualisert diagnostisering og behandling af søvnapné. Prosjektet vil bidra til utvikling og forbedring av nye produkt og innovative løsninger til nytte for både virksomheder og innbyggere i programregionen.

Les mer om InnoSleep her: Skal redusere pustestopp om natten når vanlig behandling ikke fungerer – Interreg.no

Norsk prosjekteier

Akershus universitetssykehus

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2023 - 31.12.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 5316086 NOK

Total: 5022078 €

Andre partnere

Region Skåne
Västra Götalandsregionen
Akershus universitetssykehus