HALRIC

HALRIC vil øke innovasjonskapasiteten i ØKS-Hamburg Life Science-sektoren gjennom aktiviteter inkludert pilotprosjekter på tvers av landegrensene som drar nytte av storskalafasilitetene og andre toppmoderne forskningsinfrastrukturer i ÖKS-Hamburg-regionen. HALRIC vil gi nye grenseoverskridende innovasjons- og forskningssamarbeid og fremme deling av kompetanse og innovasjonspraksis mellom deltakerne.

Les mer om prosjektet her: Prosjektet HALRIC gir muligheter for grenseoverskridende innovasjon innen livsvitenskap – Interreg.no

Norsk prosjekteier

Universitetet i Oslo

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2023 - 31.12.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 9328340 NOK

Total: 11172315 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Universitetet i Oslo
Medicon Valley Alliance
Aarhus universitet
Danmarks Tekniske Universitet
Köpenhamns universitet
Region Hovedstaden
University of Southern Denmark (SDU)
European Spallation Source
Medicon Village Innovation AB
Malmö universitet
Region Skåne
City of Hamburg
Deutsches Elektronen-Synchtrotron – DESY
European Molecular Biology Labatory (EMBL)
European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH
Hamburg Universitet
Life Science Nord
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf