Life Science Academy for start-ups

I prosjektet Life Science Academy for start-ups vil oppstartsbedrifter få hjelp til å utvikle sine produktideer innen life science og helseinnovasjon.

Det globale markedet for løsninger for life science og velværeteknologi vokser raskt på grunn av en voksende middelklasse, flere eldre innbyggere og en økning i livsstil og kroniske sykdommer. Öresund-Kattegat-Skagerrak-området har en felles styrkeposisjon innen life science og dersom dette styrkeområdet fremmes kan Skandinavia bli et utstillingsvindu for innovative helseløsninger som gagner vekst, sysselsetting, eksport og folkehelse i hele området .

Prosjektet er rettet mot oppstartsbedrifter innen life science og helseinnovasjon. Målet er å screene 200 bedrifter for å se om de kan få hjelp til å utvikle produktideene sine. Håpet er at halvparten av bedriftene skal delta i en første fase og få en produktutviklingsplan. I andre fase vil resterende prosjekter få lov til å pitche – selge inn – ideene sine til spesialister, testanlegg eller større bedrifter i Sverige, Danmark og Norge, som kan bistå med å utvikle produktene videre.

Målet er at 45 startups kan matches med suksess og at 80 prosent av de deltakende startup-selskapene lykkes med å introdusere produktet sitt på markedet. Over en femårsperiode er målet at 50 prosent av de deltakende startup-bedriftene skal ha nådd et internasjonalt marked med produktene sine.

Norsk prosjekteier

The life science cluster

Kontakt

Prosjektperiode

01.08.2023 - 31.07.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 965634 NOK

Total: 2832093 €

Andre partnere

Danmarks Tekniske Universitet
Fonden til Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland – FIERS
Högskolan i Halmstad
Knowledge Hub Zealand
Medicon Valley Alliance
Odsherred Kommune
smiLe INCUBATOR AB
Teknologisk Institut
University of Southern Denmark
The life science cluster