Öre-sund

Interregionalt prosjekt mellom Helse Bergen HF, Region Lund og Region Köge for etablering og standardisering av tilbud til rehabilitering av pasienter med svimmelhet og balanseforstyrrelser. Innovative metoder for innsamling av pasientrapporterte data skal benyttes både til å selektere pasienter og evaluere effekt av behandling. Resultatene vil potensielt ha stor overføringsverdi til andre sykehus/sentra i Skandinavia.

Norsk prosjekteier

Haukeland universitetssykehus

Kontakt

Prosjektperiode

01.10.2023 - 30.09.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 2966038 NOK

Total: 4706795 €

Andre partnere

DizzyGuide A7S
Lunds universitet
Region Skåne
Västra Götalandsregionen
Haukeland universitetssykehus