13 nye prosjekter skal styrke det skandinaviske samarbeidet

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak har mottatt 13 søknader om å drive prosjekter innen områdene Innovasjon og entreprenørskap, Grønn omstilling og Transport og mobilitet. Fire prosjekter har søkt om norske midler. Alle disse er innen innovasjon og entreprenørskap.

Søkt om 220 millioner kroner

Prosjektene har søkt om cirka 19 millioner euro i finansiering, tilsvarende cirka 220 millioner norske kroner. I denne tredje søknadsrunden har seks prosjekter søkt om midler innen Innovasjon og entreprenørskap og like mange i Grønn omstilling, samt ett innen transport.

Vi ser færre søknader innenfor Innovasjon og entreprenørskap enn vi har sett tidligere. Det kan nok forklares med at deler av innovasjonspotten er stengt under denne søknadsrunden, sier Magnus Schönning, programleder for Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak.

Magnus Schönning, programchef Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Foto: Marius Volden
Magnus Schönning, programsjef Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak. Foto: Marius Volden

Vi ser færre søknader innenfor Innovasjon og entreprenørskap enn vi har sett tidligere. Det kan nok forklares med at deler av innovasjonspotten er stengt under denne søknadsrunden, sier Magnus Schönning, programleder for Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Ett prosjekt har søkt om støtte innen Transport og mobilitet, mens det ikke er mottatt søknad innenfor Grenseløst arbeidsmarked.

Vi skulle gjerne sett flere prosjekter som ønsker å utvikle arbeidsmarkedet på tvers av landegrensene. I nær fremtid vil vi spre budskapet videre om mulighetene for finansiering på dette innsatsområdet. Forhåpentligvis kommer flere søknader i løpet av neste søknadsrunde, sier Magnus Schönning.

Nordmenn kun innen Innovasjon og entreprenørskap

Fire prosjekter har søkt om norske midler og alle er innenfor satsingsområdet Innovasjon og entreprenørskap.

Dette er en reduksjon i forhold til forrige søknadsrunde hvor vi hadde søknader fra norske aktører på alle fire innsatsområdene. Men budsjettet fra den norske stat er mindre enn EU-budsjettet som gjelder for Danmark og Sverige, så det er ikke overraskende, avslutter Schönning.

Prosjektsøknadene skal nå vurderes av programmet og myndigheter i Sverige, Danmark og Norge. Endelige avgjørelser om hvilke prosjekter som skal få støtte vil bli tatt av programmets overvåkingskomité i desember 2023.

Kontakt

Thomas André Hansen

Norsk forvaltende organisasjon

+47 99 59 96 29

thomashan@viken.no

Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak