Havet forener folket rundt Nordsjøen

Med over 600 deltakere ble årets utgave av Nordsjøkonferansen historiens største. Det var naturlig nok stort prosjektfokus under konferansen som arrangeres i samarbeid mellom Nordsjøkommisjonen og Nordsjøprogrammet, og muligheten til å diskutere prosjektideer samt å finne partnerne var i høyeste grad til stede. Sekretariatsleder for Nordsjøprogrammet, Christian Byrith, var klar på at de fortsatt venter på endelig godkjenning av programmet fra Europakommisjonen, men oppfordret likevel prosjektutviklere til å fortsette som normalt for de som ønsker å søke om midler i den nåværende utlysningen som har frist 30.juni.

LES MER: Første runde rundt Nordsjøen

Innholdsrike dager i Assen

I løpet av de tre dagene i Assen nord i Nederland, var det et tettpakket program med plenumsseminar, mindre workshops innen ulike aktuelle tema samt gode muligheter til å få nye kontakter og nettverk. Ulike studieturer ga deltakerne innsikt i lokale eksempler innen blant annet bærekraftig transport, grønn økonomi og forskning på tidevannsenergi.

Alle presentasjonene fra Nordsjøkonferansen 2015 finner du her. Presentasjonene som spesifikt tar for seg Interreg VB Nordsjøprogrammet finner du i tillegg til høyre for denne artikkelen.

Felles historie, felles fremtid

På plenumsseminaret fikk tilhørerne gleden av å høre på forfatteren Michael Pye som fortalte om Nordsjøregionens felles historie og tradisjoner som binder oss sammen. President i Nordsjøkommisjonen Tom-Christer Nilsen så tilbake på sitt første år i presidentvervet, og trakk fram framdriften innen en felles strategi for Nordsjøregionen og for North Sea Grid som de viktigste resultatene. Nilsen la i tillegg vekt på at Nordsjøkommisjonen ser fram til det nederlandske formannskapet i EU våren 2016. Et av resultatene fra konferansen var også en deklarasjon fra Nordsjøkommisjonen til det kommende nederlandske presidentskapet der de oppfordrer nederlenderne til å ta en ledende rolle i prosessen for et tettere strategisk samarbeid i Nordsjøregionen.

Neste års utgave av Nordsjøkonferansen går av stabelen i Billund i Danmark.