Nordsjøprogrammet er godkjent

Dermed er samtlige transnasjonale Interreg.program med norsk deltagelse godkjent av kommisjonen. Det nye Nordsjøprogrammet dekker 60 millioner innbyggere i 49 regioner, fordelt på sju land. Frem mot 2020 stiller Nordsjøprogrammet med 167 millioner euro til transnasjonale samarbeidsprosjekt innenfor fire innsatsområder:

• Vekst
• Grønn innovasjon
• Miljø
• Bærekraftig transport og mobilitet

Nordsjøprogrammet har allerede gjennomført den første utlysningen i den nye programperioden. Med 79 innkommende søknader i innboksen har programmets styringskomite nok å ta tak i når den endelige prosjektutvelgelsen skal gjøres i november.

LES MER: 79 søknader i første runde

Om Nordsjøprogrammet

Nordsjøprogrammet er et transnasjonalt program under EUs mål for territorielt samarbeid, finansiert av det europeiske regionalutviklingsfondet og den norske regjeringen. Programmet omfatter spesifikke regioner i seks EU-land (Storbritannia, Sverige, Danmark, Nederland, Belgia og Tyskland), og dessuten heile Norge.

Fram mot 2020 skal programmet bidra til smart, inkluderende og bærekraftig vekst gjennom tilskudd til samarbeidsprosjekt rundt Nordsjøen.

Nordsjøprogrammet
Nordsjøprogrammet fremmer samarbeid mellom 60 millioner innbyggere Storbritannia, Sverige, Danmark, Nederland, Belgia , Tyskland og Norge.