81 søknader er med videre

Østersjøprogrammet har innført en såkalt to-trinns søknadsprosedyre. Det vil si at prosjektene først leverer en prosjektskisse (concept note), med en overordnet presentasjon av prosjekt og samarbeidspartnere. De søknadene som blir godkjent blir invitert til å sende inn en full søknad.

Blant de 282 innsendte prosjektskissene i første utlysningsrunde har overvåkningskomiteen invitert 82 aktører til å sende inn en fullstendig søknad.

LES MER: 282 søknader i første runde i Østersjøprogrammet

Hovedsøkerne som står bak de utvalgte prosjektene blir i løpet av kort tid invitert prosjektutviklingsseminarer, som går av stabelen i Berlin 19. – 20. mai og 28. – 29. mai.

Endelig godkjenning av nye Interreg-prosjekter i Østersjøregionen skjer i forbindelse med overvåkningskomiteens møte i november. Nest utlysning i Østersjøprogrammet er planlagt til årsskiftet 2015/2016.

En oversikt over de utvalgte prosjektskissene finner du til høyre for denne artikkelen.