Fra idé til søknad

Forut for den første utlysningen i Interreg VB Nordsjøregionen arrangerte programsekretariatet en konferanse for prosjektutviklere i Hamburg 25. og 26. mars.

I løpet av dagene i Hamburg fikk deltakerne nyttig informasjon om innretning og innsatsområder i den nye programperioden, samt muligheten til å presentere sine prosjektideer for et transnasjonalt felleskap av interreg’ere.

Presentasjoner fra eventen finner du til høyre for denne artikkelen. Innsendte prosjektideer (per 20. mars 2015) finner du her.

PS: Den første utlysningen av prosjektmidler i Interreg VB Nordsjøprogrammet åpner 27. april.

Kreativ partnerjakt. Foto: Nordsjøprogrammet
Kreativ partnerjakt. Foto: Nordsjøprogrammet