Ten-Tans og CNSS til Brussel

Den 15. juni arrangerer Informal Baltic Sea Group (IBSG) sin årlige konferanse i Brussel. I år er temaet fornybar energi og bærekraftig transport med fokus på Østersjøregionen. Hva vil en energiomstilling, drevet frem av EUs klimamål, ha å si for regionen, og hvilke muligheter og utfordringer vil en omstilling medføre? Med presentasjon av strategier, «best-practices» og eksempler fra regionen vil seminaret, Baltic Solutions for renewable energy and sustainable transport – Initiatives for blue and green growth, ta for seg disse problemstillingene. Det vil settes ekstra fokus på løsninger innen maritim transport og urban mobilitet, samt maritim energi og bioenergi.

Interreg-prosjektet Ten-Tans, som nylig er avsluttet, vil bli presentert under konferansen. Prosjektet har analysert mulighetene og konsekvensene for transportnæringen på regionalt nivå, med basis i EUs TEN-T-bestemmelser, «Connecting Europe Facility», «Clean Power for Transport»-initiativet og Europa 2020-strategien. I tillegg har prosjektet utviklet verktøy for regional analyse for å optimalisere de regionale virkningene av TEN-T og utviklingen innen transportnæringen.

LES MER: Sjøkorridor til kontinentet

I løpet av konferansen skal også Clean North Sea Shipping–prosjektet, ledet av Hordaland fylkeskommune, vises frem i prosjekt-kafeen som arrangeres i tilknytning til konferansen. I løpet av prosjektperioden har CNSS utviklet flere verktøy som bidrar til å redusere utslippene fra skipstrafikken. Prosjektet ble avsluttet i 2013, men har fått støtte fra Nordsjøprogrammet til å arbeide for økt spredning og bruk av prosjektresultatene gjennom CNSS: IDI (Improved Dissemination and Impact).

LES MER: Clean North Sea Shipping sprer resultatene

Tentanslogo_330px CNSS-logo