Lanserer nye utviklerverktøy

Samtidig som Interreg VB Nordsjøprogrammet kunngjorde sin første utlysning, avduket programmet sine nye og oppdaterte nettsider. Nå er nettsidene utvidet med en egen prosjekt-seksjon, et nytt bruker-til-bruker-verktøy hvor prosjektutviklere i Nordsjøregionen kan publisere ideer de jobber med og finne andre med felles interesse.

Prosjektsidene gir en god oversikt over prosjektene som utvikles i ulike deler av programgeografien. Løsningen lar deg søke etter både ideer og potensielle prosjektpartnere innenfor alle programmets innsatsområder.

Vil du vite mer? Besøk Nordsjøprogrammets nettsider for å utforske spennende prosjektideer, eller lær mer om prosjektenes livssyklus.