Program: Sàpmi

Mon lean duhát jagi / Jeg er tusen år

Hovedmålet med prosjektet er at vi alle som bor i Sápmi skal læra oss mer om våre nordlige kulturtradisjoner og at vi på ulika måter skal føra kunnskapen inn i…

Mat i syd

Originaltittel: Njalle – rihpestibie

Innsamling av pitesamiske ord

Målsettingen er å dokumentere 8 000-10 000 ord av det pitesamiske språket mens det enda finnes et fåtall mennesker som praktiserer det.

Indigenous Entrepreneurship

Målet med prosjektet er å inkludere urfolk i utviklingen av regionen, skape sterke næringsnettverk mellom urfolksentreprenører i Barentsregionen, styrke sysselsettingen og samarbeidet mellom urfolk og markedsføre urfolkets kultur og tradisjoner både innenfor og utenfor regionen på bakgrunn av urfolkets egne forutsetninger.

Indigee 2

Prosjektet har som mål å oppmuntre til vellykket virksomhet basert på stedegne verdier. Prosjektet skal også utvikle og støtte urfolks ungdom til å oppnå bærekraftig økonomisk uavhengighet gjennom entreprenørskap.

Før grenser og over grenser

Originaltittel: Före gränser och över gränser – samiska samhällsförändringar i ett långtidsperspektiv. Hensikten med prosjektet er å studere hvordan kulturelle samfunnsforandringer kommer til uttrykk i bruken av kulturlandskapet, fra førhistorisk til moderne tid.

Bedriftsutvikling i den grenesløse regionen Sápmi

Originaltittel: Bedriftsutvikling i den greneslöse regionen Sápmi – Hovedprosjekt. Prosjektet skal gi aktører innenfor det samiske næringslivet i Norge og Sverige teoretisk og praktisk kunnskap i hvoran men bygger opp og leder et produktmarked.

SamS

Saemesth dle!