Indigenous Entrepreneurship

Prosjektdeltakerne skal gjennom innovasjoner finne nye måter å benytte urfolks tradisjoner og kunnskap på i forbindelse med entreprenørskap. Prosjektet har et sterkt ungdomsperspektiv og tar mål av seg til at minst 60 unge urfolksentreprenører skal fullføre prosjektets utviklingsprogram og at minst 30 urfolkbedrifter skal utvikles.

Norsk prosjekteier

Norske Samers Riksforbund

Kontakt

  • Utsi, Lars Miguel

    Norske Samers Riksforbund

    +47 47 24 29 81

    Send e-post

Prosjektperiode

05.06.2010 - 31.12.2011

Budsjett

Total: 953 298 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

International Barents secretariat