Bedriftsutvikling i den grenesløse regionen Sápmi

Prosjektet bygger på forprosjektet med samme navn og har som mål å utvikle eksisterende og nye produkter og markeder der de samiske regionene i Norge og Sverige er representert med sin kulturarv, tradisjoner og særpreg.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Harstad

Prosjektperiode

01.03.2011 - 28.02.2014

Budsjett

Total: 823213 €

Andre partnere

Høgskolen i Harstad

Kontaktperson: Hilde Nordahl-Pedersen