Før grenser og over grenser

Et delmål er å vise at den samiske historien er mer mangefasettert enn hva som framkommer i dagens beskrivelse av den samiske historien. Målet er å avgjøre når reinnomadismen har utviklet seg i det lulesamiske området, ved hjelp av arkeologiske metoder og dekoloniseringsteorier. Det finnes kulturlevningar i området som tyder på at reindriften er utviklet betydelig tidigere enn hva som er etablert som sannhet. Målet er også å se hvilke faktiske konsekvenser de to landenes politik på disse områdene har hatt for den samiske befolkningen.

Norsk prosjekteier

Universitetet i Nordland

Prosjektperiode

01.01.2012 - 30.06.2014

Budsjett

Total: 411917 €

Andre partnere

Àrran – lulesamiskt centrum
Centrum för samisk forskning
Umeå universitet
Luleå tekniska universitet
Universitetet i Nordland, Bodø