Mon lean duhát jagi / Jeg er tusen år

Hovedmålet med prosjektet er at vi alle som bor i Sápmi skal læra oss mer om våre nordlige kulturtradisjoner og at vi på ulika måter skal føra kunnskapen inn i vår tid og dermed læra oss mer om hverandre. Målet er at det under Umeå Kulturhuvudstad 2014, samt i hele Sápmi, skal presenteres en teaterforestilling av høy kunstnerlig kvalitet.

Norsk prosjekteier

Beaivvas Sami Teahter

Prosjektperiode

01.04.2013 - 30.06.2014

Budsjett

Total: 480624 €

Andre partnere

Kungliga dramatiska teatern AB
Norrrlandsoperan