Mat i syd

Prosjektet skal søke måter å utvikle et mer ekte og bedre kvalitetssikret innholdet i den samiske mattilbudet, slik at det blir mer attraktivt for forbrukerne, besøkende og deltakere i det offentlige liv. Målet er å utvide det økonomiske grunnlaget i det sørsamiske området

Norsk prosjekteier

Røyrvik kommune

Prosjektperiode

15.10.2012 - 30.06.2014

Budsjett

Total: 280247 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Røyrvik kommune