Indigee 2

Prosjektets kvantitative målsettinger er:
– 90 potensielle urfolksentreprenører skal bli inspirert til å finne og utvikle forretningsideer.
– 48 urfolksentreprenører skal komme sammen for å utvikle konkrete ideer til velfungerende foretak.
– 24 urfolksentreprenører skal samles for å utvikle sine virksomheter til stabile og lønnsomme virksomheter.
– et grenseoverskridende nettverk for urfolksentreprenører skal dannes.

Norsk prosjekteier

Norske Samers Riksforbund

Prosjektperiode

01.10.2012 - 30.06.2014

Budsjett

Total: 1770849 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

SOGSAKK
Norske samers riksforbund
International Barents Secretariat