Program: Sàpmi

SPRs ungdomskonferanse 2008

Målet er å styrke det politiske engasjementet blant samiske ungdomer. Målgruppen er ungdommer i alderen 16-30 år.

Sydsamer – landskap og historie

Prosjektet skal arbeide grenseoverskridende og generere ny kunnskap om sydsamisk historie. Slik dokumentasjon er nødvendig for forståelsen av landskapets betydning og verdi. Resultatet kommer også til å bli gjort tilgjengelig og vil kunne brukes for å styrke samenes arbeid mot økt lokal innflytelse i forvaltningen av fjellet, gjennom at kunnskapen synliggjøres og at kompetansen i ulike spørsmål styrkes i lokalsamfunnet.

Skoltesamisk kultur over grenser

Samarbeid for å bevare og videreføre skoltesamisk kultur, handtverkstradisjoner, språk og identitet i et grenseoverskridende perspektiv i Norge, Sverige, Finland og Russland. Med basis i bygder som enda har skoltesamisk…

Samisk ungdom

Prosjektets siktemål er å få samisk ungdom til å ta del i utforming og videreføring av samisk kulturarv samt styrke det grenseoverskridende samarbeid mellom museer og mellom museer og skoler.…

SÀFÀ 2

SÀFÀ 2 vil være en testarena for en forsknings- og ressurssenter for samisk språk. Språksenteret skal startes og realiseres i løpet av prosjektperioden.

Ovddos

Formålet med prosjektet er å starte en revitaliseringsprosess hos de deltagande familiene. Målet er at man hos de deltagande familiene skal øka bruken av det samiske språket i hjemmet fra…

Oarjehieibma / Västanfläkt

Dette prosjektet har som mål å utvikle en felles læreplan for reindriftundervisning i Sápmi basert på tradisjonell kunnskap.

Side 5 av 9
1...456...9