Samisk språk og kultur i barnehage og skole

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Tromsø

Prosjektperiode

01.04.2008 - 30.04.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 297 640 Kjell

Total: 278 408 €

Mer om prosjektet