Program: Sàpmi

Ny kunnskap om sørsamer

Erik Norberg fra Saemien Sijte presenterte ny kunnskap om sørsamiske bosetninger i Hedmark på et seminar i Hamar. Dette er et resultat av interregprosjektet «Sydsamer – landskap og historie».

Lanserer videokonkurranse

INTERACT ønsker å løfte fram resultater og fordeler med samarbeid over landegrensene i Europa. Derfor har de sendt ut en bred invitasjon til å delta i en videokonkurranse.

Side 9 av 9
1...56789