Reinnæringens ambassadører

Dette er et trainee- og mentorprogram for personlig og profesjonell utvikling. Målet er å rekruttere ungdommer som arbeider med rein og som har vilje og potensial for å påta seg lederposisjoner i reinnæringen.

Norsk prosjekteier

International Centre for Reindeer Husbandry

Prosjektperiode

01.10.2009 - 28.02.2011

Budsjett

Total: 349.990 €

Mer om prosjektet