Program: Sàpmi

Sámi Jienat – sång i kör

Sámi Jienat är en projektkör som har bildats för ett år sedan och har deltagare från Finland, Norge och Sverige. Tanken med kören är att den ska ena den samiska befolkningen från de olika länderna och skapa en gemensam plattform för samisk körmusik. Kören träffas fyra-fem gånger om året för att öva på den repertoar som tagits fram. Musiken och texterna bearbetas och anpassas för samiskt språk och musikbruk. Körens sammankomster är på olika platser i Sápmi, vilket gör att man försöker täcka in en stor del av området och att man ska få möte befolkningen på varje ort.

SameNet

Videreutvikle SameNet som et redskap for deltakelse i samfunnsdebatt m.v.

Högre utbildning i duodji

Sámi Duodjis uppgift är att utveckla och samordna sameslöjden i Sverige genom utbildning, forskning och rådgivning. Den samiska slöjden och konsthantverket har djupa rötter och uråldriga traditioner. Slöjdens roll har utvecklats till att bli en näring, men slöjden har framför allt ett symbolvärde för den samiska identiteten och levnadssättet. Sámi Duodji har tagit fram en utredning om framtida högre utbildning i duodji. I den utredningen framstår behovet av lärare och handledare som mycket stort. .

Pedagogisk utveckling inom sameskola

Syftet med projektet är att synliggöra och utveckla kunskap om hur den samiska skolan, en skola förankrad i samisk kultur och tradition vidmakthåller, stärker och utvecklar den samiska identiteten och vilja att lära.

VisitSápmi (forprosjekt)

Formålet med prosjektet er å skape nya og kompletterende inntekter i det samiska samfunnet gjennom å utvikle kvalitetssikret samisk turisme. Denne forstudien vil samle et partnerskap for et framtidig hovedprosjekt…