Samisk ungdom

Prosjektets siktemål er å få samisk ungdom til å ta del i utforming og videreføring av samisk kulturarv samt styrke det grenseoverskridende samarbeid mellom museer og mellom museer og skoler. En målsetting i prosjektet er at 26 ungdommer i alderen 15-18 år skal være direkte involvert i prosjektarbeidet. Ungdommen skal få innsyn i museumsarbeid og bruke den lærdommen som referansebakgrunn når egne bidrag skal produseres og presenteres.

Norsk prosjekteier

Várjjat Sámi Musea

Prosjektperiode

01.05.2009 - 30.04.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 657 000 Kjell

Total: 450 692 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Sàmi Museum Siida, Inarintio
Inggágoahti, Saemien Sijte, Flatbostad