Tradisjonell økologisk kunnskap formidlet av reingjeterkvinner

Fellesnevneren for prosjektet er videreføring av tradisjonell kunnskap om økologi. Prosjektet skal bygge nettverk mellom forskningsinstitusjoner og lokale aktører i flere regioner. Målet med samarbeidet er å utvikle metoder for aktivt å forvalte den tradisjonelle økologiske kompetansen.

De deltakende kvinnene i prosjektet har en sterk forankring i sitt lokalmiljø, og ses på som ressurser for å arbeide videre med den arvede spesialkompetansen på lokalt plan.

Norsk prosjekteier

Samisk høgskole

Prosjektperiode

01.01.2011 - 31.12.2012

Budsjett

Total: 335.663 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Vaisa sameforening