Skoltesamisk kultur over grenser

Samarbeid for å bevare og videreføre skoltesamisk kultur, handtverkstradisjoner, språk og identitet i et grenseoverskridende perspektiv i Norge, Sverige, Finland og Russland.
Med basis i bygder som enda har skoltesamisk bosetting og kulturkunnskap intakt skal aktiviteter igangsettes, og gjennom arrangementer/informasjon skal folk med skoltesamisk tilknytning i andre deler av landene bli del av et nettverk som tilsammen skal sikre bevaringsevnen og kunnskapen om den skoltesamiske kulturen.
Målsettinger i prosjektet er å etablere grenseoverskridende nettverk og skape forutsetninger for felles familie-, barn- og ungdomsaktiviteter gjennom kulturarrangement, kurs, ekskursjoner, leirer, møtearenaer m.m.

Norsk prosjekteier

Østsamisk museum

Prosjektperiode

01.01.2010 - 31.12.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 514.000 Kjell

Total: 974.368 €

Mer om prosjektet